Kraj:Královéhradecký
Okres:Náchod
Začátek dražby: 30.5.2024 13:00
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 32.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu zřejmě nepodsklepeného (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinného domu ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt se nachází se v zastavěné, okrajové části obce Martínkovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět dražby se nachází na adrese Martínkovice č.p. 25, 549 73 Martínkovice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci a dále přes nezpevněné pozemky p.č. 427/3 - ostatní plocha, p.č. 2207/1 - vodní plocha, p.č. 2201/1 - ostatní plocha, p.č. 1802/3 - ostatní plocha, p.č. 1816/3 - ostatní plocha a p.č. 1802/6 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví státu, a dále přes pozemky p.č. 1802/7 - trvalý travní porost a p.č. 1802/4 - zahrada, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů. Přístup přes pozemky p.č. 1802/3, p.č. 1802/4, p.č. 1802/6 a p.č. 1816/3 je právně zajištěn věcným břemenem. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50 m od předmětu dražby. Dle místního šetření a informací ČSÚ v obci Martínkovice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 90 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).


Zpět na seznam dražeb