Soudní exekutor Vás tímto informuje, že osobní údaje účastníků exekučních řízení, uchazečů o zaměstnání a dalších subjektů, u kterých se v rámci své činnosti seznamuje s jejich osobními údaji, jsou zpracovávány plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Dokumenty k zobrazení:
Informace subjektu údajů – účastníci exekučního řízení
Informace subjektu údajů – uchazeči o zaměstnání
Informace subjektu údajů – zaměstnanci