Zajímavé dražby

okres Blansko

Dražba RD v obci Šebetov, okr. Blansko

Vyvolávací cena 196.670 Kč

Datum dražby 11.06.2020 13:30

Dražba RD v obci Šebetov, okr. Blansko

okres Česká Lípa

Dražba objektu rodinné rekreace se zahradou v obci Stružnice, okres Česká Lípa

Vyvolávací cena 360.000 Kč

Datum dražby 18.6.2020 13:30

Dražba objektu rodinné rekreace se zahradou v obci Stružnice, okres Česká Lípa

okres Kroměříž

Opakovaná dražba pozemků (orná půda) v obci Prasklice, okres Kroměříž

Vyvolávací cena 117.500 Kč

Datum dražby 17.6.2020 13:30

Opakovaná dražba pozemků (orná půda) v obci Prasklice, okres Kroměříž