Kraj:Středočeský
Okres:Kolín
Začátek dražby: 16.06.2021 14:00
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 193.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 7/64 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 530/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2.569 m2, a pozemku p.č. St. 530/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, vše v k.ú. Velim, obec Velim, okres Kolín, které jsou situovány ve vnitřní zastavěné části obce Velim. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci.

Na pozemku p.č. St. 530/4 se nachází objekt bez čp/če - garáž, který je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem dražby. Dle informací ČSÚ v obci Velim je možné napojení na tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce jsou pozemky vedeny jako „BH - plochy bydlení – v bytových domech“.


Zpět na seznam dražeb