Mgr. Marcel Kubis vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiích působil jako exekutorský koncipient a kandidát. V září 2009 byl jmenován soudním exekutorem do uvolněného Exekutorského úřadu Šumperk. Dlouhou dobu působil jako člen Kontrolní komise Exekutorské komory ČR. Občasně přednáší problematiku exekucí na středních školách s cílem zvýšení vzdělanosti v oblasti finanční gramotnosti. Je hrdým partnerem sportovních a tělovýchovných oddílů zabývajících se volnočasovou aktivitou dětí a osob ze zdravotním či mentálním znevýhodněním.

Sídlo Exekutorského úřadu Šumperk je umístěno v historickém centru města Zábřeh na adrese Masarykovo náměstí 44/4. Již od svého počátku se řadí mezi největší úřady v České republice, kdy je schopen provádět každoročně velký počet exekucí, to vše s vysokou mírou pečlivosti a odbornosti.

Exekuční agenda je plně vedena v elektronické podobě, čímž je zajištěna efektivita a rychlost exekučního řízení při plném zachování práv účastníků řízení. Vyšší míra vymahatelnosti práva je zaručena též důsledným výkonem mobiliárních exekucí s působností po celé České republice. Dražby movitých věcí se následně konají na adrese exekučního skladu Černá cesta 35a, Olomouc. Profesionální chod úřadu zajišťuje erudovaný personální aparát soudního exekutora.