Mgr. Marcel Kubis vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiích působil jako exekutorský koncipient a kandidát. V září 2009 byl jmenován soudním exekutorem do uvolněného Exekutorského úřadu Šumperk. Dlouhou dobu působil jako člen Kontrolní komise Exekutorské komory ČR. Občasně přednáší problematiku exekucí na středních školách s cílem zvýšení vzdělanosti v oblasti finanční gramotnosti. Je hrdým partnerem sportovních a tělovýchovných oddílů zabývajících se volnočasovou aktivitou dětí a osob ze zdravotním či mentálním znevýhodněním.

Sídlo Exekutorského úřadu Šumperk je umístěno v historickém centru města Zábřeh na adrese Masarykovo náměstí 44/4. Již od svého počátku se řadí mezi největší úřady v České republice, kdy je schopen provádět každoročně velký počet exekucí, to vše s vysokou mírou pečlivosti a odbornosti.

Exekuční agenda je plně vedena v elektronické podobě, čímž je zajištěna efektivita a rychlost exekučního řízení při plném zachování práv účastníků řízení. Vyšší míra vymahatelnosti práva je zaručena též důsledným výkonem mobiliárních exekucí s působností po celé České republice. Dražby movitých věcí se následně konají na adrese exekučního skladu Průmyslový areál SLUNA s.r.o., Lobodice 223, Lobodice 751 01. Profesionální chod úřadu zajišťuje erudovaný personální aparát soudního exekutora.