Soudní exekutor provádí svoji činnost prostřednictvím zaměstnanců, kteří jsou pověřováni k výkonu exekuční a jiné činnosti. Jelikož se jedná o činnost vysoce zodpovědnou, je po uchazečích o zaměstnání požadována zejména pečlivost, profesionalita, ochota pravidelného vzdělávání a samostatnost. Uchazeč musí splňovat též předpoklady pro týmovou práci.

Jednotlivé nabízené pracovní pozice jsou uvedené níže, kdy detailní popis pozice je uveden v odkazu pracovního místa.

PRACOVNÍK CALL CENTRA


Mzda: od 23 000 Kč
navíc příspěvek na stravu a zaměstnanecké benefity


Pracovník call centra (tzv. telefonista) exekutorského úřadu komunikuje s účastníky exekucí a s dalšími volajícími subjekty. Příchozí hovory telefonista na základě svých znalostí a poznatků osobně vyřídí, případně po zjištění podstatných informací hovory přesměruje k vyřízení na některé z oddělení exekutorského úřadu.

Telefonista tak zejména zpracovává telefonické hovory, provádí základní administraci spisové agendy, kontroluje plnění dílčích úkonů a zpracovává z hovorů získaná data a informace.

S ohledem na specifickou činnost pracovníka call centra požadujeme:
 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou,
 • komunikativnost, dobrou slovní zásobu a argumentační schopnosti,
 • práce s PC na uživatelské úrovni (Excel, Word, Outlook),
 • psychickou odolnost vůči stresu,
 • čistý trestní rejstřík,
 • vysoké pracovní nasazení, samostatný a aktivní přístup, ale i týmového ducha, schopnost rychlého učení, samostatného myšlení a uplatnění poznatků v praxi.
Jelikož si významné práce pracovníka call centra vážíme, nabízíme odpovídající a progresivně rostoucí mzdové ohodnocení, peněžní prémie a pracovní benefity ve formě příspěvků na cestování (až do výše 20 000 Kč), kulturu, sport, zdraví a volný čas.

Zaujala vás naše nabídka práce? Pokud ano, zašlete svůj životopis a krátký motivační dopis na syrenova@exekucesumperk.cz.

Těšíme se na osobní shledání!

ŘIDIČ

Mzda: od 27 000 Kč
navíc příspěvek na stravu


Řidič exekutorského úřadu a současně asistent vykonavatele se účastní výjezdů zpravidla z Olomouce do různých předem stanovených okresů ČR, při provádění místních šetření a mobiliárních exekucí poskytuje vykonavateli soudního exekutora nezbytnou asistenci, případně komunikuje s účastníky vedených exekucí v rámci práce v kanceláři. Řidič tak zejména řídí svěřené služební vozidlo do 3,5 t, asistuje vykonavateli soudního exekutora, manipuluje se sepsanými movitými věcmi, provádí základní administraci spisové agendy a zpracovává získaná data a informace.

S ohledem na specifickou činnost řidiče požadujeme:
 • ukončené střední odborné vzdělání,
 • řidičský průkaz sk. B,
 • práce s PC na uživatelské úrovni (Excel, Word, Outlook),
 • psychickou odolnost vůči stresu a fyzickou zdatnost,
 • čistý trestní rejstřík,
 • vysoké pracovní nasazení, samostatný a aktivní přístup, ale i týmového ducha, schopnost rychlého učení, samostatného myšlení a uplatnění poznatků v praxi.
Jelikož si práce řidiče vážíme, nabízíme odpovídající a progresivně rostoucí mzdové ohodnocení a peněžní prémie.

Zaujala vás naše nabídka práce? Pokud ano, zašlete svůj životopis a krátký motivační dopis na syrenova@exekucesumperk.cz.

Těšíme se na osobní shledání!

VYKONAVATEL/KA SOUDNÍHO EXEKUTORA

Mzda: od 30 000 Kč do 60 000 Kč
navíc příspěvek na stravu


 Náplní práce vykonavatele soudního exekutora jsou pravidelné výjezdy zpravidla z Olomouce do různých předem stanovených okresů ČR, při kterých vykonavatel provádí určité úkony v rámci exekuční činnosti, tj. zejména provedení místních šetření, mobiliárních exekucí, doručování písemností atd. Vykonavatel soudního exekutora rovněž aktivně komunikuje s účastníky exekucí, provádí základní administraci spisové agendy a zpracovává získaná data a informace.

S ohledem na náročnou činnost vykonavatele požadujeme:
 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou,
 • profesní zkouška vykonavatele soudního exekutora,
 • řidičský průkaz sk. B,
 • práce s PC na uživatelské úrovni (Excel, Word, Outlook),
 • psychickou odolnost vůči stresu a fyzickou zdatnost,
 • čistý trestní rejstřík,
 • vysoké pracovní nasazení, samostatný a aktivní přístup, ale i týmového ducha, schopnost rychlého učení, samostatného myšlení a uplatnění poznatků v praxi.
Jelikož si náročné práce vykonavatele soudního exekutora vážíme, nabízíme odpovídající a progresivně rostoucí mzdové ohodnocení a peněžní prémie.

Zaujala vás naše nabídka práce? Pokud ano, zašlete svůj životopis a krátký motivační dopis na syrenova@exekucesumperk.cz.

Těšíme se na osobní shledání!

EXEKUTORSKÝ KONCIPIENT / EXEKUTORSKÁ KONCIPIENTKA

Mzda: od 30 000 Kč do 35 000 Kč
navíc příspěvek na stravu a zaměstnanecké benefity


Exekutorský koncipient / exekutorská koncipientka je soudním exekutorem pověřena výkonem exekuční a další činnosti v rámci výkonu své práce, kterou vykonává samostatně, ale i v týmu právníků a dalších zaměstnanců úřadu. Zejména tak zpracovává spisovou právní agendu, rozhoduje o procesních návrzích, komunikuje se soudy a dalšími orgány veřejné moci, poskytuje podporu operativním a administrativním složkám úřadu, rozhoduje o způsobech řešení složitých procesních situací, zpracovává právní analýzy, sleduje aktuální změny v oblasti judikatury a legislativy a jedná s účastníky řízení.

S ohledem na specifickou činnost exekutorského koncipienta / exekutorské koncipientky požadujeme:
 • magisterské vzdělání v oboru právo (vhodné i pro absolventy, příp. studenty posledního ročníku právnické fakulty s následným nástupem na předmětnou pozici),
 • práce s PC na uživatelské úrovni (Excel, Word, Outlook)
 • psychickou odolnost vůči stresu
 • čistý trestní rejstřík,
 • vysoké pracovní nasazení, samostatný a aktivní přístup, ale i týmového ducha, schopnost rychlého učení, samostatného myšlení a uplatnění poznatků v praxi,
 • řidičský průkaz sk. B (výhodou).
Jelikož si náročné práce koncipienta / koncipientky vážíme, nabízíme odpovídající a progresivně rostoucí mzdové ohodnocení, stravenkový paušál, peněžní prémie a pracovní benefity ve formě příspěvků na cestování, kulturu, sport, zdraví a volný čas (až do výše 20 000,00 Kč). Mzdový růst koncipienta bude progresivně reflektovat jeho schopnosti a vykonávanou agendu.

Zaujala vás naše nabídka práce? Pokud ano, zašlete svůj životopis a krátký motivační dopis na syrenova@exekucesumperk.cz.

Těšíme se na osobní shledání!

PRÁVNÍK JUNIOR – STUDENT / STUDENTKA

Mzda: dle dohody
flexibilní pracovní doba


Pracovní náplň studentů právnických fakult tvoří u soudního exekutora zejména supervidovaná správa spisové právní agendy, příprava podkladů pro rozhodování právního týmu, samostatná jednodušší rozhodovací činnost, komunikace se soudy a dalšími orgány veřejné moci, příp. účastníky řízení, dále poskytování základní podpory ostatním administrativním a operativním složkám úřadu, sledování aktuálního vývoje judikatury a legislativy. Právník junior má vždy možnost konzultovat se všemi členy právního týmu dílčí i komplexní otázky civilního procesu a prostřednictvím skutečné právní praxe připravuje na úspěšné absolvování svého magisterského studia na právnické fakultě a na další úspěšné uplatnění v právní oblasti. U kvalitních studentů nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce a následný nástup na pozici exekutorského koncipienta / exekutorské koncipientky na našem úřadu.

S ohledem na specifickou činnost exekutorského koncipienta / exekutorské koncipientky požadujeme:
 • studium v magisterském oboru právo (s ukončeným alespoň jedním semestrem civilního procesu)
 • práce s PC na uživatelské úrovni (Excel, Word, Outlook),
 • psychickou odolnost vůči stresu,
 • vysoké pracovní nasazení, samostatný a aktivní přístup, ale i týmového ducha, schopnost rychlého učení, samostatného myšlení a uplatnění poznatků v praxi.
Zaujala vás naše nabídka práce? Pokud ano, zašlete svůj životopis a krátký motivační dopis na vrana@exekucesumperk.cz.

Těšíme se na osobní shledání!