Kraj:Jihočeský
Okres:Písek
Začátek dražby: 13.06.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 72.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 649 - trvalý travní porost, v k.ú. Žďár u Protivína, obec Žďár, okres Písek, který je situován v západní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 659 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Žďár, č. p. 20, 39811 Žďár. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu obce Žďár je pozemek veden takto: p.č. 649 - „plochy přírodní“.


Zpět na seznam dražeb