Kraj:Jihomoravský
Okres:Znojmo
Začátek dražby: 18.6.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 46.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na řadovém, krajním, přízemním, nepodsklepeném rodinném domě. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající velmi zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek ve špatném stavu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře domu jsou dřevěné. Vnější omítky jsou opadané. Fasáda domu není zateplená. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Z IS je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit. Na části pozemku parc. č. St. 315 stojí stavba rodinného domu č.p. 182. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 237 m2. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 7638/3, který je ve vlastnictví obce Hostěradice.


Zpět na seznam dražeb