Kraj:Středočeský
Okres:Kladno
Začátek dražby: 6.6.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 10.447 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na pozemku parc.č. 810 - lesní pozemek, o výměře 4.476 m2, v k.ú. a obci Beřovice, okres Kladno. Pozemek se nachází jihozápadně od Beřovic jako součást vlastnicky roztříštěné pozemkové držby. Parcela je poměrně dobře vylišitelná, poměrně dobře přístupná a poměrně dobře geodeticky i stabilizovaná. Jedná se o les hospodářský a se způsobe, ochrany jako pozemek určený k plnění funkcí lesa.


Zpět na seznam dražeb