Kraj:Jihočeský
Okres:Tábor
Začátek dražby: 5.6.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 773.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na přízemním, podsklepeném rodinném domě ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou. Objekt se nachází na adrese Záříčí č.p. 11, 392 01 Dírná. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci. Dům je napojen na IS: elektro, v obci se dále nachází hloubková kanalizace a obecní vodovod.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných materiálů přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V minulosti byla vyměněna okna za nová plastová a byla provedena renovace fasádních omítek. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršenou.


Zpět na seznam dražeb