Kraj:Zlínský
Okres:Uherské Hradiště
Začátek dražby: 30.5.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 28.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 k pozemku parc.č. 2098/10 - ostatní plocha, o výměře 2.306 m2, parc.č. 2100/1 - orná půda, o výměře 7.339 m2, parc.č. 2100/89 - ostatní plocha, o výměře 33 m2, a parc.č. 5353/63 - ostatní plocha, o výměře 490 m2, vše v k.ú. a obci Bojkovice, okres Uherské Hradiště, které jsou situovány ve východní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Pozemky jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru, na části pozemku parc.č. 5353/63 se nachází nezpevněná krajnice přilehlé asfaltové komunikace (samotné těleso zpevněné komunikace se na pozemku nenachází).


Zpět na seznam dražeb