Kraj:Jihočeský
Okres:Tábor
Začátek dražby: 29.5.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 1.646.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Usnesení o zrušení elektronické dražby

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku parc.č. 100 - orná půda, o výměře 5.012 m2, parc.č. 103/1 - orná půda, o výměře 9.137 m2, parc.č. 104 - orná půda, o výměře 4.310 m2, parc.č. 108/2 - orná půda, o výměře 5.080 m2, parc.č. 162 - orná půda, o výměře 5.108 m2, parc.č. 164 - orná půda, o výměře 4.330 m2, parc.č. 197 - orná půda, o výměře 2.404 m2, parc.č. 996 - trvalý travní porost, o výměře 2.348 m2, parc.č. 1000 - orná půda, o výměře 5.854 m2, parc.č. 1023 - trvalý travní porost. o výměře 3.292 m2, parc.č. 1027/1 - trvalý travní porost, o výměře 819 m2, parc.č. 1048/1 - trvalý travní porost, o výměře 680 m2, parc.č. 1048/2 - vodní plocha, o výměře 452 m2, parc.č. 1048/3 - trvalý travní porost, o výměře 1.173 m2, parc.č. 1049 - trvalý travní porost, o výměře 913 m2, parc.č. 1064 - orná půda, o výměře 3.621 m2, a parc.č. 1219 - trvalý travní porost, o výměře 8.783 m2, vše v k.ú. a obci Vilice, okres Tábor.

Pozemky parc.č. 100, parc.č. 103/1, parc.č. 104, parc.č. 108/2, parc.č. 162 a parc.č. 164 jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci a přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází trasa nadzemního vedení.

Pozemek parc.č. 197 je situován v jihozápadní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

Pozemky parc.č. 996 a parc.č. 1000 jsou situovány ve východní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Pozemky parc.č. 1048/1, parc.č. 1048/2, parc.č. 1048/3 a parc.č. 1049 jsou situovány ve východní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů.

Pozemky parc.č. 1049 a parc.č. 1048/3 jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází stromoví.

Pozemky parc.č. 1023, parc.č. 1027/1 a parc.č. 1219 jsou situovány ve východní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází stromoví.

Pozemek parc.č. 1064 je situován ve východní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb