Kraj:Plzeňský
Okres:Plzeň-jih
Začátek dražby: 29.8.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 206.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku parc.č. 1186 - trvalý travní porost, o výměře 14.854 m2, a parc.č. 1193 - orná půda, o výměře 10.826 m2, v k.ú. Přečín, obec Čížkov, okres Plzeň-jih. Mezi pozemky parc. č. 1186 a parc. č. 1193 vede zpevněná komunikace.


Zpět na seznam dražeb