Kraj:Jihočeský
Okres:Strakonice
Začátek dražby: 28.8.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 76.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku parc.č. 1374 - ostatní plocha, o výměře 5.537 m2, parc.č. 1375 - vodní plocha, o výměře 977 m2, parc.č. 1376 - ostatní plocha, o výměře 268 m2, a parc.č. 1388 - ostatní plocha, o výměře 385 m2, vše v k.ú. a obci Třebohostice, okres Strakonice.


Zpět na seznam dražeb