Kraj:Středočeský
Okres:Praha-západ
Začátek dražby: 23.11.2023 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 5.920.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovité věci - pozemku parc.č. 900/1 - zahrada, o výměře 874 m2, v k.ú. a obci Jílové u Prahy, okres Praha-západ, který je situován v zastavěné, okrajové části města Jílové u Prahy, v místní části Radlík. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Ve městě Jílové u Prahy se nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města je pozemek zahrnut v plochách stávajících: „venkovské obytné území.“

Při místním šetření bylo zjištěno, že na pozemku se nachází základová deska budoucího rodinného domu. Dle předloženého Společného souhlasu se stavebním záměrem ze dne 2.6.2021, byla povolena stavba rodinného domu s garáží s příslušenstvím (1 x BJ, garáž, zpevněné a odstavné plochy, domovní přípojky IS, vodoměrná šachta, nepropustná žumpa, akumulační nádrž, vsakovací galerie).


Zpět na seznam dražeb