Kraj:Jihomoravský
Okres:Vyškov
Začátek dražby: 14.8.2019 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 45.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/25 na celkem 12 pozemcích v k.ú. Velešovice, obec Velešovice, a to na pozemcích parc.č. 809 - orná půda, o výměře 2.760 m2; parc.č. 810/1 - orná půda, o výměře 1.600 m2; parc.č. 810/2 - orná půda, o výměře 1.469 m2; parc.č. 1935 - orná půda, o výměře 5.089 m2; parc.č. 2617 - ostatní plocha, o výměře 52 m2; parc.č. 2705 - ostatní plocha, o výměře 73 m2; parc.č. 2224 - trvalý travní porost o výměře 1.652 m2; parc.č. 2225 - ovocný sad, o výměře 1.481 m2; parc.č. 2446 - orná půda, o výměře 14.406 m2; parc.č. 2504 - orná půda, o výměře 6.973 m2; parc.č. 2620 - orná půda, o výměře 403 m2; parc.č. 2779 - orná půda, o výměře 3.673 m2. Podrobný popis dražených pozemků je uvedený v přiloženém znaleckém posudku.


Zpět na seznam dražeb