Kraj:Středočeský kraj
Okres:Benešov
Začátek dražby: 15.08.2019 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 126.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Pozemky p.č. 98, p.č. 103, p.č. 106, p.č. 187, p.č. 199, p.č. 213, p.č. 222, p.č. 224, p.č. 233 a p.č 259 jsou situovány v jižní části katastrálního území obce Ostrov, tvoří funkční celek a jsou přístupné po okolních nezpevněných pozemcích. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemky p.č. 312, p.č. 318, p.č. 325, p.č. 328, p.č. 330, p.č. 337, p.č. 340, p.č. 364/6 a p.č. 370 jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území obce Ostrov, tvoří funkční celek a jsou přístupné po zpevněné komunikaci na pozemku ve vlastnictví obce Ostrov a po okolních nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Pozemky p.č. 470, p.č. 508, p.č. 524, p.č 550, p.č. 555 a p.č 611 jsou situovány ve východní části katastrálního území obce Ostrov, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku ve vlastnictví obce Ostrov a po okolních nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Pozemek p.č. 387 se nachází v jihovýchodní části katastrálního území obce Ostrov a je přístupný po okolních nezpevněných pozemcích. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemek p.č. 492/25 je situován ve východní části katastrálního území obce Ostrov a je přístupný po okolních nezpevněných pozemcích. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemek p.č. 714/35 je situován v centrální části katastrálního území obce Ostrov a je přístupný po okolních nezpevněných pozemcích.

Pozemek p.č. 143/1 je situován v centrální části katastrálního území obce Ostrov a je přístupný po okolních nezpevněných pozemcích. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny dřevinného charakteru.


Zpět na seznam dražeb