Kraj:Královehradecký
Okres:Jičín
Začátek dražby: 08.08.2019 13:20
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 96.700 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 248 - trvalý travní porost, o výměře 7.190 m2, v k.ú. Mladějov v Čechách, obec Mladějov, okres Jičín, který je situován v jihozápadní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb