Kraj:Středočeský
Okres:Rakovník
Začátek dražby: 28.11.2023 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 2.902.500 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Znalecký posudek
2. Dražební vyhláška

Jedná se o opakovanou dražbu podsklepeného rodinného domu ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou. Objekt se nachází na adrese Hořesedly 101, 270 04 Hořesedly. Dům je napojen na IS: elektro, hloubková kanalizace, plynové vedení a vlastní studnu (na pozemku parc.č. 554/4). V obci Hořesedly se dále nachází obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna.

Původní stáří objektu je dle dostupných materiálů přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V minulosti byla vyměněna okna za nová plastová v I. nadzemním podlaží. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Předmětem dražby je dále pozemek parc.č. 554/4 - zahrada, o výměře 738 m2, a parc.č. 554/8 - orná půda, o výměře 985 m2, vše v k.ú. Hořesedly. Podrobný popis těchto pozemků je uveden v přiloženém znaleckém posudku.


Zpět na seznam dražeb