Kraj:Pardubický
Okres:Svitavy
Začátek dražby: 15.3.2023 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 200.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovité věci - pozemku parc.č. 39/5 - zahrada, o výměře 261 m2, v k.ú. Biskupice u Jevíčka, obec Biskupice, okres Svitavy. Při místním šetření bylo zjištěno, že na pozemku se nachází objekt garáže neevidován v katastru nemovitostí. Jedná o stavbu garáže, na kterou bylo v roce 1968 a v roce 1970 vydáno ONV v Biskupicích rozhodnutí o přípustnosti stavby. Kolaudační rozhodnutí, stavební povolení a ani žádná další řízení nebyly dohledány. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí ani zákres katastrální mapy neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.

Jedná se o přízemní garáž pro dvě osobní vozidla se skladovacím prostorem ze smíšeného zdiva pod plochou střechou. Objekt je situovaný v zastavěné, vnitřní části obce Biskupice, v řadové zástavbě jako řadový samostatně stojící. V obci Biskupice je možnost napojení na tyto IS: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů přes 45 roků. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).


Zpět na seznam dražeb