Kraj:Jihomoravský
Okres:Hodonín
Začátek dražby: 14.3.2023 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 6.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na pozemku parc.č. 9105 - orná půda, o výměře 607 m2, v k.ú. a obci Hodonín, okres Hodonín, který je situován ve východní části katastrálního území, v blízkosti zastavěného území města Hodonín, s přístupem po zpevněné komunikaci a následně přes nezpevněné zemědělské pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb