Kraj:Moravskoslezský
Okres:Karviná
Začátek dražby: 8.3.2023 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 73.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku parc.č. 7294 - zahrada, o výměře 322 m2, parc.č. 7295 - zahrada, o výměře 712 m2, a pozemku parc.č. 7296 - orná půda, o výměře 183 m2, vše v k.ú. Karviná-Doly, obec a okres Karviná, které jsou situovány v odlehlé, severovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci. Na části pozemků se nachází ovocné stromoví a a náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu města Karviná jsou pozemky vedeny v plochách změn: „NS - plochy smíšené nezastavěného území.“


Zpět na seznam dražeb