Kraj:Plzeňský
Okres:Plzeň-sever
Začátek dražby: 1.3.2023
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 30.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 na nemovité věci - pozemku parc.č. 5793 - orná půda, o výměře 16.868 m2, v k.ú. a obci Kožlany, okres Plzeň-sever, který je situován v západní části katastrálního území, v mírně sklonitém terénu, s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb