Kraj:Královehradecký
Okres:Jičín
Začátek dražby: 22.2.2023 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 39.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 k nemovitým věcem, a to pozemku parc.č. 778/6, parc.č. 780/28, parc.č. 780/29, parc.č. 780/30, parc.č. 782/10, parc.č. 782/11 a parc.č. 782/12, vše orná půda o celkové výměře 12 963 m2, vše v k.ú. Podhorní Újezd, obec Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín, které jsou situovány v odlehlé, jihozápadní části katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek, s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci a dále přes nezpevněné zemědělské pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb