Kraj:Ústecký
Okres:Litoměřice
Začátek dražby: 14.2.2023 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 1.103.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu přízemního objektu ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou. Objekt se nachází v zastavěné, odlehlé části obce Velemín, v místní části Režný Újezd, v řadové zástavbě jako řadový krajní, na adrese Režný Újezd č.ev. 1, 410 02 Velemín - Režný Újezd. Objekt je napojen na IS: elektro, obecní vodovod a vlastní kanalizace, v obci se dále nachází hloubková kanalizace a plynové vedení.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných materiálů přes 50 roků. V minulosti byla vyměněna okna za nová plastová, byla vyměněna část klempířských konstrukcí a byla provedena oprava fasády. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Předmětem dražby jsou dále pozemky parc.č. 218 - orná půda, o výměře 1.513 m2, parc.č. 230/4 - orná půda, o výměře 1.133 m2,a a parc.č. 231 - ostatní plocha, o výměře 292 m2, vše v k.ú. Boreč u Lovosic, obec Velemín, okres Litoměřice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb