Kraj:Liberecký kraj
Okres:Česká Lípa
Začátek dražby: 02.02.2023 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 25.340 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Znalecký posudek
2. Dražební vyhláška

Jedná se o pozemek p.č. 462 - ostatní plocha, v k.ú. Starý Šidlov, obec Zákupy, okres Česká Lípa, který je situován v západní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky. Pozemek je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru


Zpět na seznam dražeb