Kraj:Karlovarský kraj
Okres:Sokolov
Začátek dražby: 26.01.2023 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 20.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Znalecký posudek
2. Dražební vyhláška

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami a vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Josefov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící, na adrese: Josefov 35, 357 09 Josefov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích ve vlastnictví Karlovarského kraje a Obce Josefov. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná, je zde předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Za rodinným domem vpravo je situována přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA (poškozená část střešní konstrukce). Vedle této vlevo se nachází přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva a pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA (poškozená část střešní konstrukce). Příslušenství, je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - dřevěné latě na dřevěných a ocelových sloupcích, přípojky IS.


Zpět na seznam dražeb