Kraj:Jihomoravský
Okres:Blansko
Začátek dražby: 13.8.2024 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 63.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Usnesení o odročení elektronické dražby
4. Usnesení o nařízení elektronické dražby

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k nemovitým věcem, a to pozemku parc.č. 2678/29 - trvalý travní porost, o výměře 180 m2, pozemku parc.č. 2686/4 - trvalý travní porost, o výměře 4.916 m2, a pozemku parc.č. 2687/3 - trvalý travní porost, o výměře 444 m2, vše v k.ú. a obci Jedovnice, okres Blansko. Pozemky jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemky jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb