Kraj:Jihomoravský
Okres:Vyškov
Začátek dražby: 24.1.2023 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 17.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Usnesení o odročení elektronické dražby

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k nemovitým věcem, a to pozemku parc.č. 881/3 - orná půda, pozemku parc.č. 888/1 - orná půda, pozemku parc.č. 888/2 - orná půda a pozemku parc.č. 888/3 - orná půda, o celkové výměře 2.004 m2, vše v k.ú. a obci Brankovice, okres Vyškov, které jsou situovány v odlehlé, jihozápadní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb