Kraj:Ústecký
Okres:Louny
Začátek dražby: 10.1.2023 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 28.674 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku parc.č. 4786/6 - lesní pozemek, o výměře 8.804 m2, a pozemku parc.č. 4791 - lesní pozemek, o výměře 2.441 m2, vše v k.ú. a obci Louny, okres Louny. Pozemky na sebe bezprostředně navazují, nachází se ve svažitém terénu jižní expozice severně od Loun u lokality mzv. Černodoly, jako součást menšího komplexu lesa. Parcely jsou poměrně dobře vylišitelné a zčásti i geodeticky stabilizované. Porost tvoří převážně keřové patro (hloh) a na menší části velmi nekvalitní porost dubu (hluboce zavětvený s nízkým výškovým a tloušťkovým přírůstem). Jedná se o les hospodářský a se způsobem ochrany jako pozemky určení k plnění funkcí lesa.


Zpět na seznam dražeb