Kraj:Jihočeský
Okres:Tábor
Začátek dražby: 4.1.2023 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 218.647 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek I
3. Znalecký posudek II

Jedná se o dražbu celkem dvanácti pozemků, z toho pěti lesních pozemků o celkové výměře 8.452 m2, dále pěti pozemků vodní plochy o celkové výměře 5.485 m2 a dvou pozemků ostatní plochy o výměře 702 m2, vše v k.ú. Nedvědice u Soběslavi, obec Soběslav, okres Tábor. Lesní pozemky jsou součástí roztříštěné pozemkové držby, parcely jsou dobře vylišitelné, přístupné a částečně i stabilizované. Ostatní pozemky zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Podrobný popis je patrný z ocenění.

Předmětem dražby je dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/17 na pozemku parc.č. 901/12 - ostatní plocha, o výměře 45 m2, rovněž v k.ú. Nedvědice u Soběslavi. Na pozemku se nachází zpevněná (asfaltová) komunikace.


Zpět na seznam dražeb