Kraj:Zlínský
Okres:Uherské Hradiště
Začátek dražby: 22.12.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 60.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku parc.č. 1812 - ostatní plocha, o výměře 568 m2, parc.č. 1939 - ostatní plocha, o výměře 1.604 m2, a parc.č. 2748 - trvalý travní porost, o výměře 571 m2, vše v k.ú. Lhotka u Hradčovic, obec Hradčovice, okres Uherské Hradiště.

Pozemky parc.č. 1812 a parc.č. 1939 jsou situovány v severozápadní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci a nezpevněné pozemky. Pozemek parc.č. 2748 je situován v jižní části katastrálního území s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci a chodník pro pěší. Všechny pozemky jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází stromoví ovocného charakteru a náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb