Kraj:Jihočeský
Okres:Český Krumlov
Začátek dražby: 15.12.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 326.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovité věci, a to pozemku parc.č. 94 - trvalý travní porost, o výměře 2.234 m2, v k.ú. a obci Chvalšiny, okres Český Krumlov, který je situován v jihozápadní části katastrálního území, v zastavěném území obce, s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Pozemek je součástí zemědělských honů. Při místním šetření bylo zjištěno, že na části pozemku se nacházejí dvě trasy nadzemního vedení. Dle platného územního plánu obce Chvalšiny je pozemek zahrnut v plochách jako: „Plochy zemědělské“.


Zpět na seznam dražeb