Kraj:Moravskoslezský
Okres:Karviná
Začátek dražby: 20.12.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 4.800 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 na pozemku parc.č. 2841 - lesní pozemek, o výměře 1 990 m2, v k.ú. Doubrava u Orlové, obec Doubrava, okres Karviná. Pozemek se nachází severně od Doubravy jako okrajová parcela menšího výběžku lesa u lokality mzv. Hranice. Parcela je poměrně dobře vylišitelná a zčásti i geodeticky stabilizovaná. Porost tvoří kvalitní převážně olšová kmenovina s podrostem dalších dřevin a keřů. Jedná se o les hospodářský a se způsobem ochrany jako pozemky určené k plnění funkcí lesa. Dle územně plánovací dokumentace pro obec Doubrava je tato parcela součástí plochy smíšené nezastavěného území.


Zpět na seznam dražeb