Kraj:Středočeský
Okres:Praha-západ
Začátek dražby: 14.12.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 133.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 456/15475 na pozemku parc.č. 222/2 - ostatní plocha, o výměře 2 133 m2, v k.ú. a obci Průhonice, okres Praha-západ, který je situován v okrajové, zastavěné části obce. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci.


Zpět na seznam dražeb