Kraj:Moravskoslezský
Okres:Opava
Začátek dražby: 13.12.2022
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 1.240.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku parc.č. 310 - trvalý travní porost, o výměře 1.959 m2, v k.ú. a obci Šilheřovice, okres Opava, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Šilheřovice, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Dle informací ČSÚ se v obci Šilheřovice nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Šilheřovice je pozemek zahrnut v plochách stávajících: „SO - plochy smíšené obytné.“

Předmětem dražby jsou dále pozemky parc.č. 685/20 - orná půda, o výměře 2.991 m2, parc.č. 706/1 - trvalý travní porost, o výměře 1.857 m2, a parc.č. 706/2 - trvalý travní porost, o výměře 545 m2, vše v k.ú. a obci Šilheřovice, okres Opava, které jsou situovány v jihozápadní části katastrálního území, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Na části pozemků se nachází stromoví.


Zpět na seznam dražeb