Kraj:Pardubický
Okres:Chrudim
Začátek dražby: 6.12.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 1.693.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Usnesení o odročení elektronické dražby

Jedná se o dražbu bytové jednotky č. 224/5 v budově č.p. 224, v obci Seč, na pozemku parc.č. St. 269, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku; a dále spoluvlastnického podílu o velikosti id. 756/4674 na pozemku parc.č. 1165/5 - trvalý travní porost, o výměře 1.576 m2, vše v k.ú. a obci Seč, okres Chrudim. Jednotka se nachází ve II. nadzemním podlaží zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími, na ulici U Hájovny . Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení.

Objekt byl původně postaven před více jak 60-ti lety. Dle dostupných materiálů je bytová jednotka dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je pravděpodobně situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je dle sdělení souseda ústřední s vlastním plynovým kotlem (nebylo možné jednoznačně ověřit). Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.


Zpět na seznam dražeb