Kraj:Středočeský
Okres:Praha-východ
Začátek dražby: 30.11.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 74.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu pozemku p.č. 296/1 - trvalý travní porost, o výměře 1 390 m2, v k.ú. a obci Výžerky, okres Praha-východ, který je situován přibližně v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb