Kraj:Liberecký
Okres:Semily
Začátek dražby: 8.11.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 11.714 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/8 na pozemku parc.č. 50/2 - lesní pozemek, o výměře 6.090 m2, v k.ú. Bukovina u Turnova, obec Turnov, okres Semily. Pozemek se nachází severovýchodně od Bukoviny u lokality mzv. Chocholouš s přímou návazností na oplocené pastviny. Parcela je velmi dobře vylišitelná, poměrně dobře přístupná a částečně i stabilizovaný. Po ploše draženého pozemku se nachází nezpracované vývraty a souše. Jedná se o les hospodářský a se způsobem ochrany jako pozemek určený k plnění funkcí lesa.


Zpět na seznam dražeb