Kraj:Středočeský kraj
Okres:Mladá Boleslav
Začátek dražby: 04.10.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 5.340 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/48 k pozemku p.č. 588/14 - orná půda, v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi, obec Březno, okres Mladá Boleslav, který je situován v severovýchodní části katastrálního území. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku ve vlastnictví Středočeského kraje. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu obce Březno je pozemek vedený jako: „NZ – plochy zemědělské“.


Zpět na seznam dražeb