Kraj:Karlovarský kraj
Okres:Sokolov
Začátek dražby: 22.09.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 23.340 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Habartov, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné a následně nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 99/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Města Habartov. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 4 m. Dle informací ČSÚ ve městě Habartov se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Jedná se o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Případná příslušenství nebyla z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany povinného zjištěna.


Zpět na seznam dražeb