Kraj:Středočeský kraj
Okres:Benešov
Začátek dražby: 20.09.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 28.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti id. 4/54 k pozemkům p.č. 647 - ostatní plocha a p.č. 650 - orná půda, vše v k.ú. Jemniště, obec Postupice, okres Benešov, které jsou situovány v severní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, kdy pozemek p.č. 650 je navíc přístupný po nezpevněné, veřejné komunikaci. Pozemky jsou součástí zemědělských honů a pozemek p.č. 650 je zemědělsky obdělávaný. Na části pozemku p.č. 647 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb