Kraj:Jihomoravský
Okres:Vsetín
Začátek dražby: 29.09.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 1.446.700 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 63/8 v budově č.p. 63, příslušející k části obce Vsetín, na pozemku p.č. 774, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 695/22983, vše zapsané na listu vlastnictví č. 12267 a listu vlastnictví č. 10207, vše v k.ú. Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín, která se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici MUDr. Františka Sovy. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 805/1, který je ve vlastnictví Města Vsetín a dále přes pozemek p.č. 805/14, který je ve vlastnictví Společenství vlastníků pro dům MUDr. Františka Sovy 63. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 40 lety. V roce 2008 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem a byla provedena výměna původních oken za nová včetně parapetů. V roce 2011 byl pořízen nový výtah. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem.


Zpět na seznam dražeb