Kraj:Moravskoslezský
Okres:Karviná
Začátek dražby: 15.09.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 20.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Karviná, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3442/1 - ostatní plocha a dále přes nezpevněný pozemek p.č. 3435/136 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 733 01 Karviná. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 9 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ ve městě Karviná se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca 40 roků.


Zpět na seznam dražeb