Kraj:Liberecký
Okres:Liberec
Začátek dražby: 02.11.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 64.974 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovité věci – pozemku parc.č. 4151 – lesní pozemek, o výměře 4.430 m2, v k.ú. a obci Křižany, okres Liberec. Parcela je poměrně dobře vylišitelná, dobře přístupná a částečně i stabilizovaná. Jedná se o les hospodářský a se způsobem ochrany jako pozemek určený k plnění funkce lesa.


Zpět na seznam dražeb