Kraj:Plzeňský
Okres:Plzeň-sever
Začátek dražby: 01.11.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 206.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na přízemním, dřevěném, podsklepeném objektu rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v odlehlé části obce Horní Bělá, v chatové oblasti jako samostatně stojící, a nachází se na adrese Horní Bělá č.ev. 64, 331 52 Horní Bělá. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci, zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 900 m od předmětu dražby. Objekt je napojen na IS: elektro. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností, byla vyměněna střešní krytina. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako průměrnou.


Zpět na seznam dražeb