Kraj:Zlínský
Okres:Vsetín
Začátek dražby: 25.10.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 27.154 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/300 na nemovitých věcech, a to pozemku parc.č. 2568/8 – lesní pozemek, o výměře 469.902 m2, v k.ú. a obci Dolní Bečva, okres Vsetín. Pozemek se nachází severovýchodně od Dolní Bečvy v lokalitách katastru mzv. Horní Rozpité, Kamenné a Polana. Pozemek je situován na krátkých prudších svazích a je dopravně zpřístupněn, resp. zdárně gravitačně situován s využitím vlastních lesních sládek (odvozních míst) a s návazností na bytovou a chatovou výstavbu. Jednotlivá údolí spadají k drobným vodním tokům tvořící následně Horní rozpitský potok. Podrobný popis draženého pozemku je patrný z ocenění.


Zpět na seznam dražeb