Kraj:Královéhradecký
Okres:Náchod
Začátek dražby: 19.10.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 626.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na přízemním, podsklepeném rodinném domě ze smíšeného zdiva a využitým podkrovím pod sedlovou střechou. Objekt se nachází na adrese Zbečník 78, 549 31 Hronov. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci. Dům je napojen na IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů z roku 1913. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Byla vyměněna okna za nová plastová a část klempířských konstrukcí (žlaby). Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).


Zpět na seznam dražeb