Kraj:Jihočeský
Okres:Třeboň
Začátek dražby: 08.09.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 730.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Usnesení
2. Usnesení I
3. Usnesení II
4. Usnesení III
5. Usnesení IV
6. Dražební vyhláška

Jedná se o přízemní, nepodsklepenou dřevostavbu (typu OKÁL) bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Předmět dražby se nachází na adrese Sídliště Františka Hrubína 398, 378 04 Chlum u Třeboně. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, okrajové části městyse Chlum u Třeboně, v řadové zástavbě, jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném, negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 814/67 - ostatní plocha, dále přes pozemky p.č. 893/20 - ostatní plocha, p.č. 814/66 - ostatní plocha, p.č. 901/1 - ostatní plocha a p.č. 905/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví Městysu Chlum u Třeboně a dále přes pozemky p.č. 893/4 - ostatní plocha a p.č. 893/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiného subjektu (přístup právně nezajištěn). Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a hloubková kanalizace. Dle sdělení účastníka místního šetření je v městysi Chlum u Třeboně dále možnost napojení na plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velkosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením a dále z prostorů dílny a skladů se sociálním zázemím. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 48 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V obytné části byly roce 2011 provedeny nové podhledy, nové vnitřní omítky a v roce 2012 byla provedena modernizace sociálního zázemí. V roce 2011 byla dále vyměněna nová vrata do dílny. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako zanedbanou. Objekt č.p. 398 - obč. vyb. byl využíván jako mateřská škola. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že ke dni ocenění je část oceňovaného objektu využívána k trvalému bydlení.


Zpět na seznam dražeb