Kraj:Olomoucký
Okres:Přerov
Začátek dražby: 04.10.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 824.527 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na podsklepeném rodinném domě se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou. Objekt se nachází na adrese Lazníky 113, 751 25 Lazníky. Dům je napojen na IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 2x 3+1, každá s kompletním soc. zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů přes 60 roků. V průběhu životnosti byla vyměněna okna za nová plastová. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Předmětem dražby je dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na přízemní, nepodsklepené garáži ze smíšeného zdiva pod mírnou pultovou střechou. Jedná se o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů cca 40 roků. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Předmětem dražby je rovněž spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 k nemovitým věcem, a to pozemku parc.č. 220/1 – orná půda, o výměře 5.730 m2, a parc.č. 573/18 – zahrada, o výměře 1.711 m2, vše v k.ú. a obci Lazníky, okres Přerov.


Zpět na seznam dražeb